Интерактивен Барок в Севлиево

English

Интерактивен Барок в Севлиево

СИЛУЕТА НА МОЯ АНГЕЛ

na konsignazia red mark interactive2

 

Преди 15 години рисувах ангели вдъхновени от Ренесансови Римски статуи, които пък са били правени под вдъхновение от Древните римски статуи, чиито извор пък са Древните Гръцки статуи, чиито автори  откъде ли са знаели как изглеждат ангелите…

Използвах техниката на батика като основа за живописта, защото ми позволяваше да постигна ефект подобен на акварел по лекота и на ескиз по спонтанност и незавършеност. Освен това скулптурите от които се вдъхновявах носеха белезите на времето, а батика ми даваше възможност да си играя с повредите и измененията на формите и цветовете. Освен това ги намирах за весели и закачливи и затова си позволявах да се шегувам рисувайки ги в бомбонени цветове. Нали са ангели, защо да не са в най “сладките” възмажни цветове?

А сега когато отново след 15 години показвам някои от тези серии, мисля още по-свободно за ангелите и още по-ескизно… дотолкова, че искам да допусна вашия ангел в моята картина. Определила съм място в последната си картина  за силуета на вашия ангел. Картината е в действителност ескизна, нахвърлена. Нахвърлете и вашия ангел и така ще добавите още един пласт в многопластиeто на историята  на моите ангели…благодаря!

Интерактивен Барок Севлиево